Garantibestemmelser for Batavus cykler

Garantien dækker de forhold, der er vigtige for dig. Det er godt for dig at vide, hvad garantien er, og på hvilke dele, du har garanti.

Garanti

1.1
Batavus B.V. garanterer, at Batavus-cykler ikke er behæftede med konstruktions- og/eller materialefejl og/eller rustdannelse, for så vidt det er er i medfør af disse garantibestemmelser.

1.2
Garantien gælder kun for den første ejer af den pågældende Batavus-cykel.

1.3
I tilfælde, nævnt i artikel 3.1 og 5.1, kan der ikke fremsættes garantikrav.

1.4
Garantien kan ikke overdrages.

1.5
Den af Batavus på grundlag af disse betingelser ydede garanti har ikke indflydelse på muligheden for at drage sælgeren til ansvar på grundlag af almindelige lovbestemmelser i den hollandske civillovbog [Burgerlijk Wetboek].

Artikel 1

Garantiperiode

2.1
Der ydes 10 års garanti på konstruktions- og/eller materialefejl på Batavus-stel og ikke-affjedrede forgafler.

2.2
For affjedrede forgafler, dæmpere, og alle andre dele, med undtagelse af de i paragraf 2.4 i nærværende artikel nævnte dele, gælder samme garanti i en periode på 2 år.

2.3
For lakarbejde på stel og gaffel gælder for rustdannelse fra indersiden en garanti på 2 år.

2.4
Der ydes ingen garanti på dele, der udsættes for slitage, såsom dæk, kæde, forklinger, freewheel, tandhjul bag, kabler og bremseklodser, medmindre der er tale om konstruktions- og/eller materialefejl.

2.5
For øvrige lak- og kromdele gælder for rustdannelse en garanti på 2 år, forudsat de er korrekt vedligeholdt.

Artikel 2

Ingen garantidækning

3.1
I følgende tilfælde dækker garantien ikke:
a. Forkert eller skødesløs brug af cyklen og brug, der ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug;
b. Tekniske reparationer er ikke udført fagkyndigt;
c. Senere monterede dele stemmer ikke overens med de tekniske specifikationer for den pågældende cykel, eller de er monteret forkert;

3.2
Endvidere udelukkes udtrykkeligt Batavus B.V.’s ansvar for skade på (dele af) cyklen som følge af:
a. Forkert justering/stramning af styr, frempind, sadel, sadelpind, gearskiftersæt, bremser, hurtiglukkere til hjulene og sadlerne;
b. Manglende rettidig udskiftning af dele såsom bremse-/gearkabler, bremseklodser, dæk, kæde og tandhjul;
c. Klimatologiske påvirkninger såsom normal forvitring af lak eller kromrust.

Artikel 3

Garanti-dele

4.1
I garantiperioden vil alle dele, om hvilke Batavus har fastslået, at der er tale om en materiale- og/eller konstruktionsfejl, efter Batavus B.V.’s eget valg, blive repareret eller godtgjort. Eventuelle omkostninger i forbindelse med (de)montage er for ejerens regning.

4.2
Under fravigelse af bestemmelsen i 4.1 er også arbejdsløn for fabrikantens regning, såfremt der er tale om materiale- og/eller konstruktionsfejl på stel og forgafler inden for en periode på tre år fra købsdatoen.

4.3
Udgifter til transport af cyklen og/eller dele fra og til Batavus B.V. er for ejerens regning, medmindre den pågældende del er dækket af garantien.

4.4
Såfremt en bestemt del dækkes af garantien, og den originale del ikke kan leveres, sørger Batavus B.V. for et minimalt ligeværdigt alternativ.

Artikel 4

Indgivelse af garantikrav

5.1
Garantikrav skal - ledsaget af cyklen eller den pågældende del - til inspektion - indgives via Batavus-forhandleren, hvor cyklen er købt. Samtidig skal kvitteringen og det til cyklen hørende ejendomsbevis også afleveres til forhandleren.

5.2
Hvis ejeren er flyttet, eller hvis forhandleren ikke længere er til disposition, oplyser Batavus B.V. på forespørgsel navn og adresse på den nærmeste Batavus-forhandler.

Artikel 5

Ansvar

6.1
Et af Batavus B.V. imødekommet garantikrav indebærer ikke automatisk, at Batavus B.V. også påtager sig ansvaret for eventuel lidt skade. Batavus B.V.’s ansvar omfatter aldrig mere end beskrevet i disse garantibetingelser. Batavus B.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskade. Nærværende artikel finder ikke anvendelse, såfremt og for så vidt noget sådant fremgår af en bydende retsbestemmelse.

Artikel 6