Social Responsibility

Batavus støtter gerne udviklingen mod en bedre verden, både socialt og på det miljømæssige plan. Cyklen er jo et ”grønt transportmiddel”, og derfor har vi valgt at kigge kritisk på vores egne arbejdsgange og at ”tænke grønt” i vores produktion.

Miljøbeskyttelse

At cykle er miljøvenligt. Det er en af ​​de reneste former for transport. For os betyder det, at når man cykler på en Batavus, så har vejen dertil også været "grøn". Det betyder, at vi også under produktionen behandler miljøet godt. Nuon, en Hollandsk organisation, har belønnet Batavusfabrikken med et Nuon GroenGarant certifikat for at benytte strøm, som kommer fra bæredygtige kilder, foreksempel vind- og solenergi.

Alle vores lakker er vandbaserede, og det vand, som bruges under lakeringsprocessen, renses i vores eget rensningsanlæg, som er tilknyttet lakeringsafdelingen. Gennem de sidste år har vi reduceret vores vandforbrug fra ca. 20.000 liter vand i døgnet, til kun at bruge ca. 6.000 liter vand. Og mængden af vores lakaffald er reduceret til ca. 1 kg.Du kan læse mere om vores lakeringsproces her.

Overalt i fabrikken i Holland tænker vi over vores materialevalg, re-cycling og genbrug, og har målsætninger om at reducere indpakningsmateriale med 4% årligt i de kommende år. Derfor sætter vi også krav til vores underleverandører på dette punkt. 
Så ved at vælge en Batavus cykel i stedet for bilen, vælger du ikke bare et grønt transportmiddel, men også et cykelmærke med en grøn tankegang, som er ført videre i produktionsprocessen. 

Vores katalog er et Cradle-to-Cradle certificeret produkt. Det betyder, at vores katalog er bæredygtigt, 100 % biologisk nedbrydeligt og helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller. Cradle-to-Cradle certificeringen er verdens strengeste miljø certificering. Den garanterer at et produkt hverken forurener eller bruger af jordens begrænsede ressourcer, men indgår som en del af jordens naturlige kredsløb både før, under og efter brug. Den sikrer også, at tryksagerne er produceret under så miljørigtige forhold som muligt, helt CO2 neutralt bl.a. ved udelukkende at bruge vedvarende energi som vindkraft til produktionen. Og papiret kommer fra ansvarlige kilder, som er godkendt af FSC. Har du lyst til at læse vores katalog, kan du finde det her.

 

Batavus støtter op om fremtiden

Batavus yder gerne et bidrag til at sikre en bedre verden. Det gør vi både ved kritisk at granske vores egen gøren og laden og ved at rette ind, hvor det måtte være nødvendigt for at sikre vores fremtidige miljø.