Samarbejdspartnere

Hvem vi samarbejder med?
Selv om at Batavus cykler kun bygges på vores fabrik i Heerenveen i Holland, så er vi faktisk en stor organisation, med mange produktionsanlæg rundt om i Europa. Derfor har vi rigtig mange både små og store underleverandører. Alle holdes ansvarlige, således at de lever op til vore høje standarder. Både når det kommer til miljø og til fx ansættelses- og arbejdsforhold. I det nedenstående fortæller vi lidt mere om tre af vores udvalgte samarbejdspartnere.

BOSCH

Når vi vælger at benytte elsystemer fra Bosch til vores elcykler, så er det især fordi at kvaliteten er i top. Det betyder at cyklerne har en lang levetid, og der kan leveres reservedele til systemerne i mange år. Hvilket er med til at sænke det samlede forbrug af materialer og støtter op i arbejdet mod en velfungerende genbrugsøkonomi, indenfor e-mobilitets markedet. Og cyklernes lange levetid er en fordel for cyklisten, med færre udskiftninger og reparationer er det godt for privatøkonomien. 

Men BOSCH har også styr på deres bagland. Deres værdier afspejler vores, og Bosch kan faktisk bryste sig af, at de har været klimaneutrale siden 2020. Men ambitionerne er stadig høje, og målet er, at inden 2030 vil de yderligere nedsætte deres CO2 forbrug med 15%. Med deres produkter ønsker Bosch at bidrage til en klimavenlig fremtid, og derfor investerer Bosch forsat i e-mobilitet, således at der er mulighed for at være mobil på en bæredygtig og fleksibel måde, som stadig giver masser af køreglæde. 

I hele deres forsyningskæde sørger Bosch for at være transperante. Det gælder helt fra sporing af kritiske råmaterialer til valg af emballage og transport. For at kunne gøre en forskel i reduktionen af mængden af de kritiske råvarer, så arbejder de tæt sammen med deres leverandørerer, for at fremme den teknologiske udvikling. Denne indsats har gjort, at det siden 2013 er blevet muligt at spare 65% af koboltindholdet i battericellerne.

Du kan læse mere om bæredygtigheden hos Bosch her.

Superego

Vi har valgt at samarbejde med Superego, ikke kun fordi de er dygtige og et kompetent bureau. Det er også fordi de har taget stilling til hvordan de gør tingene, og deres værdier kan vi støtte op om. De har stor fokus på at skabe gode arbejdsforhold og på social bæredygtighed.

Superego har blandt andet i 2022 vundet en pris for deres udviklings program, SuperTalenterne. Her udvælges dygtige unge mennesker til et forløb, som enten praktikant, trainee eller elev, og hvor de i virksomheden får lov til at lære og øve sig indenfor deres fag. Samtidig får de en fornemmelse af, hvordan det er at have kollegaer og får erhvervserfaring, inden de skal ud i deres første job, eller inden de skal videreuddanne sig. 

Læs mere om Superego her

Growing Trees

Growing Trees Network blev grundlagt i 2021, og har siden plantet over 3.000.000 træer i Danmark og mere end 102.000 træer i Ghana, Kenya, Bolivia og Ecuador.

De samarbejder med mange typer af virksomheder og det er Growing Trees Network som har haft ansvaret for at plante de over 1.000.000 træer i 48 nye Folkeskove, som der blev indsamlet til via TV2 showet Danmark Planter Træer i 2019.

Èt af deres hovedmål er at gøre en indsats for FN’s 13. verdensmål; Klimaet ved at gøre det muligt for virksomheder, fonde, organisationer og private virksomheder at bidrage til rejsning af ny skov på privat og offentlig jord i Danmark og udlandet.

Donationerne er med til at finansiere: Forberedelse af jorden, indkøb af planter, plantning, samt efterfølgende vedligeholdelse i 2 år. Alle Folkeskove i Danmark får status af fredskov og er dermed sikret for fremtiden. Skove på offentlig jord i Danmark plantes i samarbejde med kirker, kommuner og Naturstyrelsen og etableres hovedsagelig over grundvandsmagasiner til beskyttelse af vores rene drikkevand til kommende generationer da skovene drives økologisk. Samtidig er skovene med til at øge biodiversiteten og skabe nye rekreative områder.

Du kan læse mere om Growing Trees Network her.